ปั๊มลม HITACHI

ปั๊มลม HITACHI

 

 

ปั๊มลม HITACHI

SPECIFICATION DATA SINGLE PHASE

MODEL ปริมาณลมกระบอกสูบ ปริมาณลมจริง แรงดัน กระบอกสูบ ขนาดถังลม มอเตอร์
l/min l/min Bar Liter phase HP
0.75P-9.5VSL5A 126 80 9.5 1 92 1 1
1.5P-9.5VSL5A 257 165 9.5 2 150 1 2
2.2P-9.5VSL5A 386 265 9.5 2 170 1 3

SPECIFICATIONS DATA THREE PHASE

MODEL ปริมาณลมกระบอกสูบ ปริมาณลมจริง แรงดัน กระบอกสูบ ขนาดถังลม มอเตอร์
l/min l/min Bar Liter phase HP
3.7P-9.5 VL5A 541 440 9.5 2 170 3 5
0.75P-9.5VL5A 126 80 9.5 1 92 3 1
1.5P-9.5VSL5A 257 165 9.5 2 150 3 2
2.2P-9.5VSL5A 386 265 9.5 2 170 3 3
5.5P-9.5V5A 795 630 9.5 2 150 3 7.5
7.5P-9.5V5A 1027 840 9.5 3 230 3 10
11P-9.5V5A 1546 1200 9.5 3 250 3 15

SPECIFICATION DATA OIL-FREE SINGLE PHASE

MODEL ปริมาณลมกระบอกสูบ ปริมาณลมจริง แรงดัน ขนาดถังลม มอเตอร์
l/min l/min Bar Liter phase HP
0.75OP-9.5G5A 139 75 9.3 80 3 1
1.5OP-9.5G5A 278 165 9.3 80 3 2
2.2OP-9.5G5A 412 240 9.3 90 3 3
3.7OP-9.5G5A 646 405 9.3 125 3 5
5.5OP-9.5G5A 981 605 9.3 150 3 7.5
7.5OP-8.5G5A 1309 830 8.3 230 3 10
11OP-8.5G5A 1925 1225 8.3 280 3 15

SPECIFICATION DATA OIL-FREE THREE PHASE

MODEL ปริมาณลมกระบอกสูบ ปริมาณลมจริง แรงดัน ขนาดถังลม มอเตอร์
l/min l/min Bar Liter phase HP
0.75OP-9.5G5A 139 75 9.3 80 3 1
1.5OP-9.5G5A 278 165 9.3 80 3 2
2.2OP-9.5G5A 412 240 9.3 90 3 3
3.7OP-9.5G5A 646 405 9.3 125 3 5
5.5OP-9.5G5A 981 605 9.3 150 3 7.5
7.5OP-8.5G5A 1309 830 8.3 230 3 10
11OP-8.5G5A 1925 1225 8.3 280 3 15
Visitors: 45,586