มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส (single phase motor) MITSUBISHI


  • SC-QR-1-2HP-4P.png
    มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ (Mitsubishi) รุ่น SC-QR เป็นแบบ Horizontal Type ขายึด 1PHASE ชนิดธรรมดา แรงดันไฟ 220V ขนาดตั้งแต่ 1/4HP - 1/2HP ความเร็วรอบ 1450RPM ( 4P ) สามารถใช้กับเครื่อง...

  • SP-QR.png
    มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ (Mitsubishi) รุ่น SP-KR เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับชนิดเฟสเดียว (220 V) แบบสปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-Phase Motor) ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz.

  • SCL-QR-1HP-4P.png
    มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI รุ่น SCL-QR แบบ Horizontal Type ขายึด 1PHASE แรงดันไฟ 220V มอเตอร์เป็นแบบคาปาซิสเตอร์ มอเตอร์ (Capacitor Motor) START ขนาดตั้งแต่ 1HP – 3HPความเร็วรอบ 1450R...
Visitors: 45,530