ปั๊มจ่ายสารเคมีแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Metering Pump) LMI MILTON ROY

LMI MILTON ROY 

LMI MILTON ROY G SERIES 

ตารางปั๊มจ่ายสารเคมี Milton Roy LMI
รุ่น ปริมาณสูบจ่าย แรงดัน กำลัง
(L/Hr.) (Bar) (Power)
 GM0025PR9 25 12 0.25 KW./220V.
 GM0025PR1 25 12 0.25 KW./380V.
 GM0050PR9 50 10 0.25 KW./220V.
 GM0050PR1 50 10 0.25 KW./380V.
 GM0090PP1 85 7 0.25 KW./380V.
 GM0120PP1 115 7 0.25 KW./380V.
 GM0170PP1 170 7 0.25 KW./380V.
 GM0240PP1 235 7 0.25 KW./380V.
 GM0330PP1 315 5 0.25 KW./380V.
 GM0500PP1 500 5 0.25 KW./380V.
 GM0700PP1 656 3.5 0.37 KW./380V.
 GM1000PP1 946 3.5 0.37 KW./380V.

LMI MILTON ROY P SERIES 

ตารางปั๊มจ่ายสารเคมี Milton Roy LMI
รุ่น ปริมาณสูบจ่าย แรงดัน กำลัง
(L/Hr.) (Bar) (Power)
 P+113 0.9 17.2 28 W. / 220V.
 P+043 1.9 17.2 28 W. / 220V.
 P+053 3.8 7.6 28 W. / 220V.
 P+063 7.6 3.4 28 W. / 220V.
 P+083 12.1 1.5 28 W. / 220V.
 P+093 15.2 1 28 W. / 220V.
Visitors: 45,401