เครื่องดูดพ่นอากาศ (Ring Blower) HITACHI E Series

HITACHI Ring Blower E Series

Model Phase Voltage  Poles  Max capacity
50/60 Hz
 VB-004-E3 3 220/380 2 1.7 / 2.0
 VB-007-E3 3 220/380 2 2.6 / 3.1
 VB-020-E2 3 220/380 2 4.0 / 4.9
 VB-030-EN 3 220/380 2 5.0 / 5.8
 VB-040-EN 3 220/380 2 6.7 / 8.0
 VB-060-E2 3 220/380 2 9.6 / 10.5
 VB-080-E2 3 220/380 2 11.0 / 14.5
 VB-110-E2 3 220/380 2 16.0 / 18.5

CALL CENTER :  088-227-6541

mail : brand@mechanika.co.th
LINE@ : 
@airpump

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 45,669