ปั๊มดูดอากาศ-เป่าอากาศความดันสูง (Pressure Blower) VENZ MA series

VENZ PRESSURE BLOWER MA series แบบต่อตรง

ต่อตรง
Model Power Fan speed Max.air volume Max.Press
Hp. rpm. cmm. cfm. mm.Wg
MA-10A 1-10 2760  4.9  173  100
MA-20A 1-3 2860  11  388  100
MA-30A 1-2 2880  11  388  200
MA-30B 3-4 2850  13.5  477  220
MA-40A 3-4 2850  18  636  210
MA-40B 1 2750  21  742  250
MA-50A 1.5  2830  30  1059  300
MA-50B 2  2770  35  1236  310
MA-60A 3  2900  50  1766  360
MA-60B 4  2830  44  1554  350
MA-60C 5.5  2900  65  2295  350
MA-70A 7.5  2880  55  1942  520
MA-70B 10  2880  88  3108  520
MA-70C 15  2930  90  3178  680
MA-80A 20  2950  125  4414  830
MA-80B 30  2950  142  5015  960

CALL CENTER :  088-227-6541

mail : brand@mechanika.co.th
LINE@ : 
@airpump

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 45,698