ปั๊มสุญญากาศ รุ่น OPW Series

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น OPW Series

สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น การทำงานด้วยระบบ Water Ring  หรือใช้น้ำหล่อเย็น  เป็นปั๊มสุญญากาศที่ไม่ใช้น้ำมัน แต่เป็นการใช้น้ำเพื่อหล่อเลี้ยงให้อุณหภูมิคงที่ ทำให้ห้องเครื่องไม่ร้อนเกินไป เหมาะสำหรับ ดูด อาหาร/ยาให้แห้ง, ดูดความชื้นในอุตสาหกรรมกระดาษ , อุตสาหกรรมซีเมนต์, พิมพ์ผ้า, อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น OPW Series

คุณสมบัติ

1.สามารถดูดความชื้น ออกจากยาได้เป็นอย่างดี

2. สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

3. สามารถใช้กับอุตสาหกรรมที่มีน้ำเข้ามาเจือปน

4. ทำงานเสียงเงียบ สั่นสะเทือนต่ำ

DIMENSION

SPECIFICATION

Model OPW 10 OPW25 OPW 50N OPW 100II OPW150N OPW200 N OPW250N OPW350 N OPW600
Free Air Displacement  l/min 60 Hz 180 500 850 1500   2400   3300 4200 6000 13000
50Hz 150 410 700 1245 1500 2000 2400 2600 3400 4900 10800
Motor kW 2P 0.75 2P 1.5 2P 2.2 4P 3.7 4P 5.5 4P 7.5 4P 11 4P 15 6P 30
Ultimate Pressure kPa 2.3 2.3(0.8) 2.3(0.8) 2.3 (0.8) 2.3 (0.8) 2.3 (0.8) 2.3 (0.8) 2.3 (0.8) 2.3 (0.8)
Pump Speed (min¯¹) 60Hz 3500 3500 3500 1750   1750   1750 1750 1750 1170
50Hz 2900 2900 2900 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 970
Quantily of Feed Water l/min 4  ˞̴5 4  ̴6 6  ̴8 8  ̴12 8  ̴12 15  ̴20 18  ̴30 20  ̴25 70  ̴80
Intake Connection PF ¾ 1 1 2   2   2 2 2 3
Weight (w/Motor) kg 40 75 87 218 220 280 289 310 437 454 1030
Noise (at 13kPa) A dB 69 72 72 72 72 76 73 73 76 78 85
  C dB 72 74 75 75 75 76 76 76 79 81 89

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   

Visitors: 45,504