แคลมป์ตัวหนีบเครื่องเชื่อม


  • conecter.png
    ■ SIMPLE CONNECTORS One-Touch หมายเลขรุ่น กำลังการผลิต ใช้สายเคเบิล (SQ) C 160A 3 กิโลวัตต์ 16 ~ 25 SQ C 180A 5 กิโลวัตต์ 25 ~ 35 SQ ...

  • earth-clamp.png
    Clamp จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสายดินที่เชื่อมต่อเครื่องเชื่อมหลักที่มีวัสดุที่เป็นรอยเมื่อใช้เครื่องเชื่อม หมายเลขรุ่น ขนาด สี ความจุ 특 200A 167 × 75 มิลลิเมตร ส...

  • heat-gun-conector.png
    ■ข้อมูลจำเพาะ ชื่อรุ่น ใช้สายเคเบิล (SQ) ขนาด KS-400A 16 ~ 25 SQ 233 × 30 มิลลิเมตร KS-600A 25 ~ 35 SQ 247 × 32 มิลลิเมตร ผลิตภัณฑ์แรกของโลก ในป...
Visitors: 45,613