ปั๊มสุญญากาศ รุ่น WWVP Series

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น WWVP Series

สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศเกาหลี เป็นปั๊มสูญญากาศแบบใช้น้ำหล่อ (Water Ring Vacuum Pump) เหมาะกับบการใช้งานหนักและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ทีมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยปั๊มจะดูดความชื้นออกจากกระบวนการผลิตงานจนหมด ใช้ในอุตสาหกรรม ซีเมนต์ , อุตสาหกรรมเคมี , อุตสาหกรรมยา เป็นต้น มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่น ทั้งแบบปั้ม Single Stage (WWVP-1) และปั้ม Two Stage (WWVP-2)

 

ปั๊มสุญญากาศ รุ่น WWVP Series

คุณสมบัติ

1.สามารถดูดความชื้น ออกจากยาได้เป็นอย่างดี

2.สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

3. สามารถใช้กับอุตสาหกรรมที่มีน้ำเข้ามาเจือปน

SPECIFICATION SINGLE STAGE

Model Displacement Speed Ultimate Pressure Rotational Speed Motor Power Cooling Water Capacity Inlet Port Outlet Port Weight
(l/min) Torr (pa) (R.P.M) (kw) (l/min) (mm) (mm) (kg)
WWVP-1-100 1000 50(6.7X103) 1750 2.2 7 40A 40A 70
WWVP-1-170 1700 50(6.7X103) 1750 3.7 9 40A 40A 86
WWVP-1-300 3000 50(6.7X103) 1750 5.5 10 50A 50A 130
WWVP-1-400 4000 50(6.7X103) 1750 7.5 14 50A 50A 137
WWVP-1-500 5000 50(6.7X103) 1750 11 20 80A 80A 187
WWVP-1-700 7000 50(6.7X103) 1750 15 30 80A 80A 215
WWVP-1-900 9000 50(6.7X103) 1750 19 34 80A 80A 223
WWVP-1-1100 11000 50(6.7X103) 1750 22 38 125A 125A 348
WWVP-1-1500 15000 50(6.7X103) 1750 30 42 125A 125A 390
WWVP-1-1800 18000 50(6.7X103) 1150 37(6P) 60 150A 150A 510
WWVP-1-2500 25000 50(6.7X103) 880 55(8P) 85 200A 200A 1085
WWVP-1-3400 34000 50(6.7X103) 1150 75(6P) 95 200A 200A 1015

 

SPECIFICATION TWO STAGE

Model Displacement Speed Ultimate Pressure Rotational Speed Motor Power Cooling Water Capacity Inlet Port Outlet Port Weight
(l/min) Torr (pa) (R.P.M) (kw) (l/min) (mm) (mm) (kg)
WWVP-2-045 450 17(2.3X103) 1750 1.5 (2P) 6 25A 25A 50
WWVP-2-085 850 17(2.3X103) 1750 2.2 7 40A 40A 87
WWVP-2-150 1500 17(2.3X103) 1750 3.7 9 40A 40A 107
WWVP-2-250 2500 17(2.3X103) 1750 5.5 10 40A 40A 132
WWVP-2-300 3000 17(2.3X103) 1750 7.5 14 40A 40A 143
WWVP-2-400 4000 17(2.3X103) 1750 11 20 50A 50A 195
WWVP-2-550 5500 17(2.3X103) 1750 15 30 50A 50A 213
WWVP-2-700 7000 17(2.3X103) 1750 18.5 34 50A 50A 255
WWVP-2-800 8000 17(2.3X103) 1750 22 39 80A 80A 390
WWVP-2-1000 10000 17(2.3X103) 1750 30 42 80A 80A 570
WWVP-2-1200 12000 17(2.3X103) 1150 37(6P) 60 80A 80A 685
WWVP-2-2000 20000 17(2.3X103) 880 55(8P) 85 100A 100A 1150
WWVP-2-2800 28000 17(2.3X103) 1150 75(6P) 95 100A 100A 1078

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   

Visitors: 45,401