เครื่องอัดลม (Air Compressor) DYNAIR


  • เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ-(Piston-Air-Compressor)-DYNAIR-DA5001-Series.png
    Dynair DA5001 แอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ ชนิดไม่ใช้น้ำมัน ทำงานเสียงเงียบ (Silent Oil Free Air Compressor) เสียงดังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 db. ขนาดมอเตอร์ 0.75 แรงม้า(HP) แรงดันสูงสุ...

  • เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ-(Piston-Air-Compressor)-DYNAIR-DA7001-Series.png
    Dynair DA7001 แอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ ชนิดไม่ใช้น้ำมัน ทำงานเสียงเงียบ (Silent Oil Free Air Compressor) เสียงดังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 db. ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า(HP) แรงดันสูงสุด 8...

  • เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ-(Piston-Air-Compressor)-DYNAIR-DA7002-Series.png
    Dynair DA7002 แอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ ชนิดไม่ใช้น้ำมัน ทำงานเสียงเงียบ (Silent Oil Free Air Compressor) เสียงดังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 db. ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า(HP) แรงดันสูงสุด 8...
Visitors: 45,613