ทรีลูปโบลเวอร์สำหรับการใช้งานสุญญากาศ (Three Lobes Roots Blower For Vacuum Application) SANCO SCBV Series

SANCO SCBV Series เป็นเครื่องเป่าลม ชนิดนำมาใช้งานประเภทสุญญากาศ (Three Lobes Roots Blower for Vacuum Application) สำหรับงานประเภทดูด หรือลำเลียงวัตถุไปทางอากาศ สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 10 รุ่น ได้แก่รุ่น SCBV-40, SCBV-50, SCBV-65, SCBV-80, SCBV-100, SCBV-125, SCBV-150, SCBV-200, SCBV-250 และรุ่น SCBV-300

เครื่องดูดสุญญากาศ (Three Lobes Roots Blower for Vacuum Application) Sanco SCBV Series SCBV-40,SCBV-50,SCBV-65,SCBV-80,SCBV-100,SCBV-125,SCBV-150,SCBV-200,SCBV-250,SCBV-300พัดลมโบลเวอร์ Sanco SCBV Series

SANCO SCBV Series Specifications SCBV-40,SCBV-50,SCBV-65,SCBV-80,SCBV-100,SCBV-125,SCBV-150,SCBV-200,SCBV-250,SCBV-300

Sanco SCBV-40 Performance Cover Sanco SCBV-50 Performance Cover Sanco SCBV-65 Performance Cover Sanco SCBV-80 Performance Cover Sanco SCBV-100 Performance Cover Sanco SCBV-125 Performance Cover Sanco SCBV-150 Performance Cover Sanco SCBV-200 Performance Cover Sanco SCBV-250 Performance Cover Sanco SCBV-300 Performance Cover

Model RPM Model RPM Qs (m3/min) vacuum (mmAq) La (Kw)
-1000mmAq -2000mmAq -2500mmAq -3000mmAq -3500mmAq -4000mmAq -4500mmAq -5000mmAq
Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La
SCBV-40 1650 10.29 015 0.46 0.29 0.44 0.36 0.43 0.42 0.40 0.48 0.38 0.54        
1800 12.69 0.17 0.52 0.32 0.50 0.39 0.49 0.46 0.46 0.52 0.44 0.59        
1950 15.08 0.18 0.58 0.35 0.56 0.42 0.55 0.50 0.52 0.57 0.50 0.64        
2100 17.48 0.20 0.64 0.37 0.62 0.46 0.61 0.54 0.58 0.61 0.56 0.69        
2250 19.87 0.21 0.70 0.40 0.68 0.49 0.67 0.57 0.64 0.66 0.62 0.73        
2400 22.26 0.22 0.76 0.43 0.74 0.52 0.73 0.61 0.70 0.70 0.68 0.78        
2550 24.66 0.24 0.82 0.45 0.80 0.55 0.79 0.65 0.76 0.74 0.74 0.83        
SCBV-50 850 13.32 0.41 0.82 0.80 0.72 0.98 0.61 1.16 0.51 1.34 1.68 1.51 0.27 1.67 0.14 1.84
1000 16.40 0.48 1.14 0.94 1.04 1.16 0.93 1.37 0.83 1.57 2.00 1.77 0.59 1.97 0.46 2.16
1150 19.45 0.56 1.47 1.08 1.36 1.33 1.25 1.57 1.15 1.81 2.32 2.04 0.91 2.27 0.79 2.49
1300 22.58 0.63 1.79 1.22 1.69 1.50 1.58 1.78 1.48 2.05 2.64 2.31 1.24 2.56 1.11 2.81
1450 25.66 0.70 2.11 1.36 2.01 1.68 1.90 1.98 1.80 2.28 2.96 2.57 1.56 2.86 1.43 3.13
1600 28.75 0.77 2.43 1.50 2.33 1.85 2.22 2.19 2.12 2.52 3.29 2.84 1.88 3.15 1.75 3.46
1750 31.84 0.85 2.75 164 2.65 2.02 2.54 2.39 2.44 2.75 3.61 3.11 2.20 3.45 20.7 3.78
SCBV-65 850 17.01 0.66 1.91 1.28 1.80 1.58 1.68 187 1.55 2.15 1.41 2.42 1.26 2.69 1.09 2.95
100 22.68 0.78 2.43 1.51 2.32 1.86 2.19 2.20 2.07 2.53 1.92 2.85 1.77 3.16 1.60 3.47
1150 28.35 0.89 2.95 1.73 2.84 2.14 2.71 253 2.58 2.91 2.44 3.28 2.29 3.64 2.12 3.99
1300 34.02 1.01 3.46 196 3.35 2.41 3.23 2.86 3.10 3.29 2.96 3.71 2.81 4.11 2.64 4.51
1450 39.69 1.13 3.98 2.19 3.87 2.69 3.74 3.19 3.62 3.67 3.47 4.13 3.32 4.59 3.15 5.03
1600 45.36 1.24 4.50 2.41 4.39 2.97 4.26 3.52 4.13 4.04 3.99 4.56 3.84 5.06 3.67 5.55
1750 51.03 1.36 5.01 2.64 4.90 3.25 4.78 3.85 4.65 4.42 4.51 4.99 4.36 5.54 4.19 6.08
SCBV-80 850 27.72 1.12 2.83 2.14 2.60 2.62 2.26 3.08 2.10 3.52 1.83 3.94 1.54 4.34 1.23 4.73
100 36.38 1.32 3.73 2.52 3.50 3.08 3.26 3.62 3.00 4.14 2.73 4.63 2.44 5.11 2.13 5.57
1150 45.05 1.51 4.63 2.90 4.40 3.54 4.16 4.16 3.90 4.76 3.63 5.33 3.34 5.88 3.03 6.40
1300 53.71 1.71 5.53 3.27 5.30 4.01 5.06 4.17 4.80 5.38 4.53 6.02 4.24 6.64 3.93 7.24
1450 62.37 1.91 6.43 3.65 6.20 4.47 5.96 5.25 5.70 6.00 5.43 6.72 5.14 7.41 4.83 8.08
1600 71.03 2.11 7.88 4.03 7.10 4.93 6.86 5.79 6.60 6.62 6.33 7.41 6.04 8.18 5.73 8.91
1750 79.70 2.30 8.23 4.41 8.00 5.39 7.76 6.33 7.50 7.24 7.23 8.11 6.94 8.94 6.63 9.75
SCBV-100 850 5.79 1.57 5.19 3.00 4.85 3.67 4.48 4.31 4.09 4.92 3.67 5.51 3.22 6.08 2.74 6.63
100 7.05 1.84 6.45 3.53 6.11 4.31 5.74 5.07 5.39 5.79 4.93 6.49 4.48 7.15 4.00 7.80
1150 8.31 2.12 7.71 4.05 7.37 4.96 7.00 5.83 6.61 6.66 6.19 7.46 5.74 8.23 5.26 8.97
1300 5.57 2.40 8.97 4.58 8.63 5.61 8.26 6.59 7.87 7.53 7.45 8.43 7.00 9.30 6.52 10.14
1450 10.83 2.67 10.23 5.11 9.89 6.25 9.52 7.35 9.13 8.40 8.71 9.41 8.26 10.37 7.78 11.31
1600 12.09 2.95 11.49 5.64 11.15 6.90 10.78 8.11 10.39 9.27 9.97 10.38 9.52 11.45 9.04 12.47
1750 13.35 3.23 12.75 6.17 12.41 7.55 12.04 8.87 11.65 10.24 11.23 11.35 10.78 12.52 10.30 13.64
SCBV-125 750 10.29 2.59 9.30 4.96 8.74 6.06 8.20 7.13 7.61 8.14 7.01 9.12 6.34 10.06 5.56 10.97
900 12.69 3.11 11.70 5.95 11.17 7.28 10.60 8.55 10.01 9.77 9.40 10.95 8.73 12.07 8.04 13.16
1050 15.08 3.63 14.09 6.94 13.57 8.49 12.99 9.98 12.40 11.40 11.79 12.77 11.12 14.09 10.44 15.35
1200 17.48 4.15 16.49 7.93 15.96 9.70 15.39 11.40 14.79 13.03 14.19 14.59 13.52 16.10 12.83 17.55
1350 19.87 4.66 18.88 8.92 18.35 10.92 17.78 12.83 17.19 14.66 16.58 16.42 15.91 18.11 15.23 19.74
1500 22.26 5.18 21.27 9.91 20.75 12.13 20.17 14.25 19.58 16.29 18.98 18.24 18.31 20.12 17.62 21.93
1650 24.66 5.70 23.67 10.90 23.14 13.34 22.57 15.68 21.98 17.92 21.37 20.07 20.70 22.14 20.01 24.13
SCBV-150 750 13.32 3.34 12.55 6.39 12.14 7.82 11.69 9.19 11.20 10.52 10.68 11.76 10.13 12.97 9.55 14.14
900 16.40 4.01 15.64 7.67 15.23 9.38 14.78 11.03 14.28 12.60 13.77 14.11 12.21 15.57 12.64 16.97
1050 19.49 4.68 18.73 8.95 18.32 10.95 17.86 12.86 17.37 14.70 16.86 16.47 16.30 18.16 15.72 19.80
1200 22.58 5.35 21.81 10.23 21.40 12.51 20.95 14.70 20.46 16.80 19.94 18.82 19.39 20.76 18.81 22.62
1350 25.66 6.02 24.90 11.50 24.49 14.07 24.04 16.54 23.54 18.90 23.03 21.17 22.47 23.35 21.90 25.45
1500 28.75 6.68 27.99 12.78 27.58 15.64 27.12 18.38 26.63 21.00 26.12 23.52 25.56 25.95 24.98 28.28
1650 31.84 7.35 31.08 14.06 30.66 17.20 30.21 20.21 29.72 23.10 29.20 25.88 28.65 28.54 28.07 31.11
SCBV-200 600 17.01 4.84 15.99 9.27 15.42 11.34 14.86 13.32 14.21 15.23 13.49 17.06 12.78 18.82 11.98 20.51
750 22.68 6.05 21.66 11.58 21.09 14.17 20.53 16.65 19.88 19.04 19.16 21.32 18.45 23.52 17.65 25.64
900 28.35 7.27 27.33 13.90 26.76 17.01 26.20 19.98 25.55 22.84 24.83 25.59 24.12 28.23 23.32 30.77
1050 34.02 8.48 33.00 16.22 32.43 19.84 31.87 23.32 31.22 26.65 30.50 29.85 29.79 32.93 28.99 35.89
1200 39.69 9.69 38.67 18.53 38.10 22.67 37.54 26.65 36.89 30.46 36.17 34.12 35.46 37.64 34.66 41.02
1350 45.36 10.90 44.34 20.85 43.77 25.51 43.21 29.98 42.56 34.26 41.84 38.38 41.13 42.34 40.33 46.15
1500 51.03 12.12 50.01 23.17 49.44 28.34 48.88 33.31 48.23 38.07 47.51 42.65 46.80 47.05 46.00 51.28
SCBV-250 600 27.72 7.40 26.22 14.16 25.35 17.32 24.43 20.35 23.45 23.27 22.35 26.06 21.19 28.75 19.98 31.34
750 36.38 9.25 34.88 17.70 34.01 21.65 33.09 25.44 32.11 29.08 31.01 32.58 29.86 35.94 28.64 39.17
900 45.05 11.10 43.54 21.24 42.68 25.98 41.75 30.53 40.77 34.90 39.67 39.09 38.52 43.13 37.31 47.01
1050 53.71 12.95 52.21 24.77 51.34 30.31 50.42 35.62 49.43 40.72 48.34 45.61 47.18 50.31 45.97 54.84
1200 62.37 14.80 60.87 28.31 60.00 34.64 59.08 40.71 58.10 46.53 57.00 52.12 55.84 57.50 54.63 62.67
1350 71.03 16.65 69.53 31.85 68.66 38.97 67.74 45.80 66.76 52.35 65.66 58.64 64.51 64.69 63.29 70.51
1500 79.70 18.50 78.19 35.39 77.33 43.30 76.40 50.89 75.52 58.16 74.32 65.16 37.17 71.88 71.96 78.34
SCBV-300 600 70.91 17.15 67.70 32.80 65.96 40.13 63.96 47.16 61.95 53.90 59.81 60.38 57.40 66.61 54.99 72.60
750 90.98 21.43 87.77 41.00 86.03 50.16 84.03 58.95 82.02 67.38 79.88 75.48 77.47 83.26 75.06 90.75
900 111.1 25.72 107.8 49.20 106.1 60.20 104.1 70.74 102.1 80.86 99.95 90.57 97.54 99.92 95.13 108.9
1050 131.1 30.01 127.9 57.40 126.2 70.23 124.2 82.53 122.2 94.33 120.0 105.7 117.6 116.6 115.2 127.1
1200 151.2 34.29 148.0 65.60 146.2 80.26 144.2 94.32 142.2 107.8 140.1 120.8 137.7 133.2 135.3 145.2
1350 171.3 38.58 168.1 73.80 166.3 90.29 164.3 106.1 162.3 121.3 160.2 135.9 157.8 149.9 155.3 163.4
1500 191.3 42.87 188.1 82.00 186.4 100.3 184.4 117.9 182.4 134.8 180.2 151.0 177.8 166.5 175.4 181.5

Tags: air blower, sanco air blower, sanco air pump, sanco scbv air blower, sanco scbv series, SCBV-100, SCBV-125, SCBV-150, SCBV-200, SCBV-250, SCBV-300, SCBV-50, SCBV-65, SCBV-80, Three Lobes Roots Blower for Vacuum Application, พัดลมแอร์โบลเวอร์, พัดลมโบลเวอร์, เครื่องดูดสุญญากาศ, เครื่องดูดสุญญากาศ (Three Lobes Roots Blower for Vacuum Application) Sanco SCBV Series SCBV-40, แอร์โบลเวอร์, โบลเวอร์, โบลเวอร์อุตสาหกรรม

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่  

CALL CENTER :  086-314-9276

mail : brand@mechanika.co.th
LINE@ : 
@airpump

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 45,375