INTERSIGMA


 • intersigma_l-va.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายใบพัด ยี่ห้อ Intersigma รุ่น V-L Series สำหรับน้ำสะอาดไม่มีเศษตะกอนเหมาะที่จะใช้กับงานสูบน้ำ ที่มีระยะทางและแรงดันค่อนข้างสูง ทนอุณหภูมิน้ำได้ 80 องศา เหมาะกับ...

 • intersigma_l-va.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายใบพัด ยี่ห้อ Intersigma รุ่น V-L Series สำหรับน้ำสะอาดไม่มีเศษตะกอนเหมาะที่จะใช้กับงานสูบน้ำ ที่มีระยะทางและแรงดันค่อนข้างสูง ทนอุณหภูมิน้ำได้ 80 องศา เหมาะกับ...

 • intersigma_svd.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อ Intersigma ชนิดหลายใบพัด SVD Series เหมาะกับงานจ่ายนำแรงดันที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ เช่น งานอัดฉีด หรืออัดเข้าหม้อสตรีม เป็นปั๊มรุ่นน้ำน...

 • intersigma_svd.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อ Intersigma ชนิดหลายใบพัด SVD Series เหมาะกับงานจ่ายนำแรงดันที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ เช่น งานอัดฉีด หรืออัดเข้าหม้อสตรีม เป็นปั๊มรุ่นน้ำน...

 • intersigma_svd.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อ Intersigma ชนิดหลายใบพัด SVD Series เหมาะกับงานจ่ายนำแรงดันที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ เช่น งานอัดฉีด หรืออัดเข้าหม้อสตรีม เป็นปั๊มรุ่นน้ำน...

 • intersigma_svd.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อ Intersigma ชนิดหลายใบพัด SVD Series เหมาะกับงานจ่ายนำแรงดันที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ เช่น งานอัดฉีด หรืออัดเข้าหม้อสตรีม เป็นปั๊มรุ่นน้ำน...

 • intersigma_svd.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อ Intersigma ชนิดหลายใบพัด SVD Series เหมาะกับงานจ่ายนำแรงดันที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ เช่น งานอัดฉีด หรืออัดเข้าหม้อสตรีม เป็นปั๊มรุ่นน้ำน...

 • intersigma_svd.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อ Intersigma ชนิดหลายใบพัด SVD Series เหมาะกับงานจ่ายนำแรงดันที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ เช่น งานอัดฉีด หรืออัดเข้าหม้อสตรีม เป็นปั๊มรุ่นน้ำน...

 • intersigma_svd.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อ Intersigma ชนิดหลายใบพัด SVD Series เหมาะกับงานจ่ายนำแรงดันที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ เช่น งานอัดฉีด หรืออัดเข้าหม้อสตรีม เป็นปั๊มรุ่นน้ำน...

 • intersigma_svd.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อ Intersigma ชนิดหลายใบพัด SVD Series เหมาะกับงานจ่ายนำแรงดันที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ เช่น งานอัดฉีด หรืออัดเข้าหม้อสตรีม เป็นปั๊มรุ่นน้ำน...

 • intersigma_svd.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อ Intersigma ชนิดหลายใบพัด SVD Series เหมาะกับงานจ่ายนำแรงดันที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ เช่น งานอัดฉีด หรืออัดเข้าหม้อสตรีม เป็นปั๊มรุ่นน้ำน...

 • intersigma_svd.png
  ปั๊มน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อ Intersigma ชนิดหลายใบพัด SVD Series เหมาะกับงานจ่ายนำแรงดันที่สูง แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ เช่น งานอัดฉีด หรืออัดเข้าหม้อสตรีม เป็นปั๊มรุ่นน้ำน...


Visitors: 45,481