ปั๊มสุญญากาศ รุ่น BVT-40 Series

ปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Eurovac ระบบ Oil Free Rotary Vane (ไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น) มีให้เลือกใช้งาน 2 Model คือ Eurovac BVT ขนาดมอเตอร์ 1.1-7.8 Kw และ Eurovac UTC ขนาดมอเตอร์ 0.2-2.2 Kw

VACUUM PUMP EUROVAC BVT 40

DIMENSION DATA

PERFORMANCE DATA

SPECIFICATIONS DATA BVT 40 SINGLE PHASE

MODEL Air Flow Motor Power Motor Voltage Motor Speed Vacuum Pressure Noise Level Weight
m3h kw V PRM bar bar dB(A) Kg
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
BVT 40 40 48 1.85 2.2 230V+10% 230V+10% 1420 1700 -0.6 0.6 68 45

SPECIFICATONS DATA BVT 40 THREE PHASE

MODELAir FlowMotor PowerMotor VoltageMotor SpeedVacuumPressureNoise LevelWeight
m3hkwVPRMbarbardB(A)Kg
50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz
BVT 25 40 48 1.85 2.2 195-255 /330-440 V 190-290/330-550V 1420 1700 -0.6 0.6 68 45

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   

Visitors: 45,315