OSAKA


  • osaka1.png
    ปั๊มสุญญากาศ รุ่น RD Series สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นปั๊มสุญญากาศระบบ Root Vacuum Pump การทำงานเป็นระบบ 2 ใบพัดหมุน ระบบ Root Vacuum Pump ให้ค่าแวคคั่มที่สูง สามารถดูดความช...

  • osaka2.png
    ปั๊มสุญญากาศ OSAKA รุ่น P Series สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น เป็นปั๊มสุญญากาศระบบ Oil-Sealed Rotary ตัวโครงสร้างปั๊มที่มีขนาดใหญ่ จึงมีความทนทานและประสิทธิภาพสูงในการทำงาน

  • osaka-k.png
    ปั๊มสุญญากาศ OSAKA รุ่น K Series สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น เป็นปั๊มสุญญากาศระบบ Oil-Sealed Rotary ตัวโครงสร้างปั๊มที่มีขนาดใหญ่ จึงมีความทนทานและประสิทธิภาพสูงในการทำงาน


Visitors: 45,520