มอเตอร์ ABB รุ่น M3BP (IE3)

คุณสมบัติ 
- มอเตอร์สามารถเพิ่มค่าประสิทธิภาพเป็นแบบ Premium Efficiency (IE3) และเพิ่มอุปกรณ์เสริมอื่นๆให้เหมาะกับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า
- สามารถใช้งานร่วมกับชุดปรับความเร็วรอบ (VSD) ได้

การประยุกต์ใช้งาน
- อุตสาหกรรมหนัก
- โรงงานกระดาษ
- ปูนซีเมนต์
- อุตสาหกรรมเหล็ก

Visitors: 45,317