น้ำมันแวคคั่ม NEOVAC-MR200

 น้ำมันแวคคั่ม  NEOVAC-MR200 น้ำมันคุณภาพสูงนำเข้าจากอเมริกา ใช้กับปั๊มสุญญากาศระบบ Rotary Pump สามารถใช้กับปั๊มสุญญากาศ ยี่ห้อ  OP, Phil, Woosung. Ho Hsing  โดยมีคั้งแต่ ขนาด1 ลิตร : 1 แกลอน  , ขนาด5 ลิตร : 1 แกลอน และมีขนาด20 ลิตร : 1 ถัง

Vacuum Pump Oil NEOVAC-MR200

SPECIFICATIONS DATA

PRODUCT NAME FLASH POINT KINENATIC
VISCOSITY
40 ℃
POUR
POINT
COLOPR EMULSION
CHARACTERISTICS
THERMAL
STABILITY
170℃x24h
VAPOR PRESSURE
50℃
Pa (Torr)
mm²/s (cSt) (ASTM)
NEOVAC  MR-200 256 71 -17.5 L0.5 40*40*0 (Under5) Passed Under 1.3×10 ̄³ (1×10ˉ⁵)
Visitors: 45,596