KRANZLE


  • Kranzle--k1050p.png
    ปั้มอัดฉีดแรงดันสูง K 1050 Seriesประกอบด้วย 3 รุ่น เหมาะสำหรับผู้ใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการล้างรถ ล้างพื้นหน้าบ้าน ทำให้งานทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลา โดยใช...

  • Kranzle-k1050ts.png
    ปั้มอัดฉีดแรงดันสูง K 1050 TS Seriesประกอบด้วย 3 รุ่น เหมาะสำหรับผู้ใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการล้างรถ ล้างพื้นหน้าบ้าน ทำให้งานทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลา โด...

  • Kranzle-k1050tst.png
    ปั้มอัดฉีดแรงดันสูง K 1050 TS T Seriesประกอบด้วย 3 รุ่น เหมาะสำหรับผู้ใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการล้างรถ ล้างพื้นหน้าบ้าน ทำให้งานทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลา ...


Visitors: 45,479