REFIX


  • reflix-c-de.jpg
    ถังควบคุมแรงดัน (Pressure Tank) Refix รุ่น DE Seriesสินค้านำเข้า จาก Germany ใช้สำหรับน้ำดื่ม ระบบดับเพลิง หรือใช้ในงาน ไฮโดรนิวเมติกโดยตัวถังเคลือบด้วยอีพ็อกซี่ เพื่อความทนทาน และ...

  • reflix-c-de.jpg
    ถังควบคุมแรงดัน (Pressure Tank) Refix รุ่น C-DE Seriesสินค้านำเข้า จาก Germany ใช้สำหรับน้ำดื่ม สามารถใช้ได้ทั้งระบบน้ำร้อนน้ำเย็น โดยตัวถังเคลือบด้วยอีพ็อกซี่ เพื่อความทนทาน และเค...

  • reflix-c-de.jpg
    ถังควบคุมแรงดัน (Pressure Tank) Refix รุ่น DC Series สินค้านำเข้า จาก Germany ใช้สำหรับน้ำดื่ม ระบบดับเพลิง หรือใช้ในงาน ไฮโดรนิวเมติกโดยตัวถังเคลือบด้วยอีพ็อกซี่ เพื่อความทนทาน แล...
Visitors: 45,318